hizmetlerimiz

​ VERGİ DANIŞMANLIĞI

  • Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi,

  • Vergi stopajı, 

  • Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,

  • Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,

  • Uluslararası vergi anlaşmaları, 

  • Yatırım teşvikleri,

  • Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri,

  • Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları.