hizmetlerimiz

MUHASEBE & MALİMÜŞAVİRLİK

 • Muhasebe Kayıtlarının Tutulması ve Yasal Defterlere Aktarılması

 • Vergi Danışmanlığı (Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin)

 • Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması

 • e-Defter, e-Fatura ve diğer benzer uygulamalarda destek hizmetler

 • Sosyal Güvenlik Kanunu ve İş Kanunu Danışmanlığı

 • KDV İadelerinin Hazırlanması

 

hizmetlerimiz

KOSGEB DANIŞMANLIK VE PLANLAMA

 • KOSGEB Destekleri KOSGEB’in desteklediği sektörlerde  faaliyet gösteren KOBİ’lere ve kendi işini kurmak isteyen girişimcilere  verilmektedir. İşletmelerin KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), olarak kabul edilmeleri  için yıllık 250 kişiden az işçi istihdam etmeleri ve yıllık mali bilançosu 40.000.000 (kırkmilyon) TL’yi aşmaması gerekmektedir. KOBİ’ler kendi içlerinde mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılmaktadır.

 

hizmetlerimiz

YÖNETİM ​ DANIŞMANLIĞI

 • Muhasebe Sisteminin Kurulması ve Kontrol Edilmesi,

 • Süreçlerin Denetimi ve Sistem Analizi,  

 • Yönetici ve Personel Eğitimi,  

 • Mali Analiz ve Raporlama ,

 • Maliyet Sistemi kurulması,  

 • Bütçe uygulamaları

hizmetlerimiz

FİRMA BÖLÜNME VE BİRLEŞMELERİ

 • Firmanızın bölünme ve birleşme aşamalarını 

 • Bu aşamalardaki kolaylık ve zorlukları birlikte planlayarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilirsiniz.

 

hizmetlerimiz

​ VERGİ DANIŞMANLIĞI

 • Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi,

 • Vergi stopajı, 

 • Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,

 • Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,

 • Uluslararası vergi anlaşmaları, 

 • Yatırım teşvikleri,

 • Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri,

 • Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları.

 

HABERDAR OLMAK İÇİN ABONE OLUN

Gelişmelerden haberdar olmak ve fırsatlardan faydalanmak için abone olabilirsiniz.