hizmetlerimiz

KOSGEB DANIŞMANLIK VE PLANLAMA

  • KOSGEB Destekleri KOSGEB’in desteklediği sektörlerde  faaliyet gösteren KOBİ’lere ve kendi işini kurmak isteyen girişimcilere  verilmektedir. İşletmelerin KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), olarak kabul edilmeleri  için yıllık 250 kişiden az işçi istihdam etmeleri ve yıllık mali bilançosu 40.000.000 (kırkmilyon) TL’yi aşmaması gerekmektedir. KOBİ’ler kendi içlerinde mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılmaktadır.